Subscribe to our mailing list

* indicates required

Felhasználási Feltételek

Olvassa el alaposan a Felhasználási feltételeket jelen honlap (továbbiakban: a „Honlap”) megnyitása előtt.
FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
A honlap megnyitásával vagy bármilyen módon történő használatával önre az ebben a dokumentumban meghatározott szerződési feltételek vonatkoznak, és ezek változását a Itthome.hu (továbbiakban: "Itthome") időről időre közzéteszi (együttesen: "Üzletszabályzat"). Ha nem ért egyet az Üzletszabályzatban szereplő összes feltétellel és kötelezettséggel, akkor ne nyissa meg vagy használja ezt a honlapot. A Itthome időnként megváltoztathatja a Honlapon közzétett használati feltételeket, irányelveket és szabályokat. A Honlap használatának folytatása azt jelenti, hogy elfogadja ezeket a változásokat. A Honlap megnyitásával és használatával ön a Honlapon közzétett, a használatra vonatkozó Üzletszabályzat, illetve szabályok és irányelvek hatálya alá esik. Ellenőrizze rendszeresen a homeid.hu honlapon lévő „Üzletszabályzatot” az aktuális szabályokkal kapcsolatban. Ha megszegi bármelyik Üzletszabályzatot, akkor a Honlap hozzáféréséhez való jogosultsága automatikusan megszűnik.
SZELLEMI TULAJDON; KORLÁTOZOTT LICENSZ A FELHASZNÁLÓKNAK
1. A honlap teljes tartalmát és minden rajta lévő képet (továbbiakban: „Tartalom”), illetve a tartalom kiválasztását és elrendezését szerzői jog, márkajelzés, szabadalom, üzleti titok és más megállapodások (együttesen: „Szellemi tulajdonra vonatkozó törvények”) védik. A tartalom bármilyen jogosulatlan használata megszegik ezeket a törvényeket és az Üzletszabályzatot. Kivéve, ha nincs más megadva az Üzletszabályzatban. A Itthome nem biztosít kizárólagos vagy közvetett engedély a Tartalom használatára. Ön beleegyezik abba, (továbbiakban mint: Feltöltő)mint feltöltő hogy az ön által feltöltött tartalmat mások lemásolhatják, publikálhatják, szerkeszhetik, adaptálhatják, megjeleníthetik.
Itthome VÉDJEGYEK
2. A jelen Üzletszabályzat céljából a „Védjegy" szó vonatkozik minden olyan általános törvényre vagy regisztrált védjegyre, logóra, szolgáltatási jelzésre, márkanévre, honlapnévre vagy más eredetjelzésre, amelyet a Itthome jelenleg használ vagy a jövőben fog használni.
3. Az itt lévő semmilyen tartalom sem biztosít, illetve nem fog biztosítani jogot önnek arra nézve, hogy bármilyen Itthome védjegyet használhasson, kivéve ha ez az Üzletszabályzat ezt kifejezetten engedélyezi.
4. Beleegyezik abba, hogy nem fogja használni a Itthome védjegyeit semmi olyan módon, ami károsíthatja vagy káros színben tüntetheti fel a Itthome-t vagy ennek védjegyeit.
5. Beleegyezik abba, hogy nem száll szembe és nem lép fel semmilyen módon (pl. jogi úton vagy más módon) a Itthome védjegyekkel vagy a Itthome védjegyekre vonatkozó jogokkal szemben, illetve nem segít ebben másokat és nem bátorít erre senkit sem.
6. Beleegyezik abba, hogy nem használ fel semmilyen Itthome védjegyet vagy annak valamely változatát (beleértve az elírást is) honlap neveként vagy egy honlap nevének részeként (beleértve a honlap nevének részét is), metatagként, kulcsszóként vagy bármilyen más programozási kódként vagy adatként.
7. Soha nem alkalmazhat vagy használhat a Itthome előzetes írásos beleegyezése nélkül semmi olyan kifejezést, ami hasonló vagy összekeverhető a Itthome védjegyekkel.
8. A Itthome honlap megjelenése, beleértve az oldalfejléceket, egyéni grafikákat, gombikonokat és scripteket is, a Itthome szolgáltatásjelzése és/vagy védjegye, és nem másolható le, utánozható le vagy használható, sem egészben sem részben, a Itthome előzetes írásos engedélye nélkül.
9. A Itthome-n lévő honlapok használt minden más védjegy, terméknév és vállalatnév vagy logó az adott tulajdonos tulajdonában van. Az adott termékekre, szolgáltatásokra, eljárásokra vagy más információra és beszállítóra való hivatkozás nem jelent a Itthome részéről vásárlásra buzdítást ajánlatot, támogatást, hozzájárulást vagy javaslatot, kivéve ha a Itthome azt kifejezetten kijelentette.
10. Nem használhat fel semmilyen Itthome védjegyet, logót vagy más, a Itthome honlapra mutató Itthome grafikát a Itthome előzetes írásos engedélye nélkül.
SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELÉSEK / DMCA NYILATKOZAT
12. Ha úgy véli, hogy valamely Home ID által közzétett kép vagy más anyag sérti az ön vagy más szerzői/tulajdon jogait, akkor értesítheti erről a Home ID.
KORLÁTOZÁSOK
13. Elfogadja azt, hogy nem teszi a következőket:
a. Bármilyen módon részt vesz olyan tevékenységben, amely a Itthome vagy harmadik félnek jogokat biztosító törvény megszegését tartalmazza.
b. Olyan hatályos törvények vagy előírások megszegése, amely a Honlap hozzáféréséhez vagy használatához kapcsolódik, vagy az Üzletszabályzat által tiltott tevékenységben való részvétel.
c. Az Itthome vagy más harmadik fél jogainak megsértése (beleértve a szerzői jogot és publicitást), illetve zaklatás, rágalmazás, sértegetés, megfigyelés vagy mások fenyegetése.
TARTALOM FELHASZNÁLÁSA HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA ÉS MEGSZAKÍTÁSA
17. Az Itthome saját döntése szerint bármikor, előzetes értesítés és önnel szembeni kötelezettség nélkül blokkolhatja, korlátozhatja, letilthatja, felfüggesztheti vagy megszakíthatja a Honlaphoz vagy annak egy részéhez való hozzáférését.

HIVATKOZÁSOK HARMADIK FÉL HONLAPJÁRA
18. HA AZ ITHOME HONLAPJÁRÓL BÁRMELY HARMADIK FÉL HONLAPJÁRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOKAT ALKALMAZ, VAGY MEGENGEDI HARMADIK FÉL RÉSZÉRE, HOGY HONLAPJÁRÓL AZ ITTHOME HONLAPJÁRA HIVATKOZZON, AKKOR TUDNIA KELL, HOGYaz Itthome SEMMILYEN KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN GARANCIÁT NEM BIZTOSÍT ÉS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET SEM VÁLLAL EZEKNEK A HARMADIK FELEKNEK SEMMILYEN TARTALMÁÉRT VAGY CSELEKEDETEIÉRT. AZ ILYEN HONLAPOK NEM AZ ITTHOME IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLNAK ÉSAZ ITTHOME CSAK A KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN BIZTOSÍTJA ÉS/VAGY ENGEDÉLYEZI EZEKET A HIVATKOZÁSOKAT. BÁRMILYEN LINK KÖZZÉTÉTELE NEM MINŐSÜLAZ ITTHOME RÉSZÉRŐL, AJÁNLATNAK KAPCSOLATNAK, ÖSZTÖNZÉSNEK VAGY ADAPTÁCIÓNAK. GARANCIÁK ÉS JOGI NYILATKOZATOK
19. A HONLAPOT, ILLETVE ENNEK SZOLGÁLTATÁSAIT ÉS ANYAGAIT AZ ITTHOME JELEN ÜZLETSZABÁLYZAT NÉLKÜL MÓDOSÍTATLAN ÁLLAPOTBAN, MINDENNEMŰ KÖZVETETT, VÉLELMEZETT ÉS EGYÉB GARANCIA NÉLKÜL BIZTOSÍTJA, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A CÍMRE, TÖRVÉNYESSÉGRE, ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VALÓ GARANCIÁT, AZ ELŐZŐK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜLAZ ITTHOME NEM GARANTÁLJA A KÖVETKEZŐKET: (i) A HONLAP MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK; (ii) A HONLAP FOLYAMATOSAN ELÉRHETŐ LESZ; (iii) A HONLAP MINŐSÉGE MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK; ÉS (iv) A HONLAPON, A SZOLGÁLTATÁSOKBAN VAGY ANYAGOKBAN LÉVŐ HIBÁKAT VAGY MEGHIBÁSODÁSOKAT KORRIGÁLJÁK. SZEMÉLYES ADATOK ÉS SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
20. Az Itthome az adatokat, például a nevét és címét, nem adja ki harmadik félnek és megfelelően használja fel és védi, amelynek megtalálható ezekben az Üzletszabályzatokban.
KÁRTALANÍTÁS
21. Beleegyezik abba, hogy megvédje, kártalanítsa és ne vádolja Az Itthome vállalatot, annak leányvállalatait, partnereit, licenctulajdonosait, ügynökeit, külső információszolgáltatóit, feltöltőit és független alvállalkozóit minden olyan követelés, kár, költség felelősség és kiadás tekintetében (beleértve többek között az ésszerű jogi költségeket is), amelyek az ön viselkedéséből, Az Itthome használatából vagy az ön használatra képtelenségéből, az Üzletszabályzat vagy bármilyen itt lévő garancia tényleges vagy vélelmes megszegéséből, Az Itthome képek jogosulatlan használatából vagy mások jogainak megszegéséből ered.
Az Itthome adatvédelmi nyilatkozat
Utolsó frissítés 03/10/11. Vegye figyelembe, hogy Az Itthome (továbbiakban "ITTHOME") személyes adatokra vonatkozó gyakorlatát jelen Adatvédelmi nyilatkozat szabályozza, amely időnként módosulhat. A látogatókat és a honlap használóit arra bátorítjuk, hogy rendszeresen nézzék át Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Információi és beállításai frissítéséhez nézze meg az üzletszabályzatunk részt. Adatvédelmi irányelv változásai
Minden általunk gyűjtött és kezelt "Személyes adat" (az a személyes információ, amelyet egy, hozzá kapcsolódó személy azonosítására használunk vagy erre használható) jelen Adatvédelmi irányelv hatálya alá esik, amely időnként megváltozik. Az Itthome fenntartja a jogot az Adatvédelmi irányelv saját belátása szerinti időnkénti módosítására, és kezdőlapján értesít az Adatvédelmi irányelv módosításáról. Ha ezen módosítások eredményeként meg akarja változtatni, hogy Az Itthome hogyan használhatja Személyes adatait, akkor ezt emailen Az Itthome-nak teheti meg. Úgy tekintjük, hogy ismeri és aláveti magát az Adatvédelmi irányelv összes módosításának az ilyen közzétételt követően, az alábbi kivételekkel: Ha amikor megadta a személyes adatot Az Itthome részére, akkor lehetőséget kapott arra (ahogyan jelenleg is), hogy korlátozza azt, ahogyan ezt az információt Az Itthome vagy külső fél felhasználja az önnel való kommunikációra. Az Itthome nem változtatja meg az ön preferenciáit az ön kifejezett egyetértése nélkül. Viszont ha Az Itthome-t felvásárolják vagy más társasággal egyesül, Az Itthome átadhatja az ön beleegyezése nélkül ennek a társaságnak azokat az ügyféladatokat, amelyek ahhoz az üzletrészéhez tartoznak, amelyeket felvásároltak vagy egyesültek a másik társasággal, de Az Itthome értesítés küld az ilyen felvásárlásokról vagy egyesülésekről ezen a honlapon. Személyes adatokat gyűjtő szervezetek
Személyes adatainak és adatvédelmi beállításainak frissítése
Személyes adataihoz és adatvédelmi beállításaihoz bármikor hozzáférhet és módosíthatja ezeket. Ezt a fiókom hivatkozásra kattintva végezheti el, ahol azonnal megtekintheti és módosíthatja a legtöbb személyes adatát. Ha ön egy feltöltő, akkor profilját módosíthatja. Biztonsági okokból bizonyos személyes adatokat csak az ügyfélszolgálat e-mailben történő felkeresésével lehet módosítani.
Személyes adatok gyűjtése
A honlap látogatójaként számos tevékenységben vehet részt személyes adatok megadása nélkül.
Viszont ha Itthome előfizetőként iratkozik fel akkor a következő személyes adatokat kérhetjük el öntől:
• Elérhetőségi adatok, mint név, telefonszám és faxszámok, cím és e-mail címek; és
• Számlázási adatok, mint hitelkártyája száma, lejárati dátuma, a kártya típusa és számlázási címe; és
• Demográfiai adatok, mint a beosztás neve, a beosztás leírása, illetve a vállalat neve és típusa.
Ha egy alvállalkozó/honlap használó tartalmat nyújt be Az Itthome részére, akkor lehet hogy meg kell adnia a következő adatokat:
• Elérhetőségi adatok, mint név, telefonszám, elsődleges cím és e-mail cím.
• Az Itthome a következő módok valamelyikével ellenőrzi ezt az információt: a) egy szkennelt személyazonosító kártya feltöltése (amelyet szerverünkön tárolunk); vagy b) egy hitelkártyaszám megadása. Hitelkártyaszámát kizárólag neve és címe ellenőrzésére fogják felhasználni. A hitelkártya számát nem tárolják el.
• A fizetési és feltöltői adatok többek között a kifizetés módját, a kifizetés e-mail címét, a kívánt megjelenítendő nevet, a képességszintet, a tartalom fókuszát, stb. tartalmazzák.
A tevékenységtől függően néhány adat megadása kötelező, míg más adatok önkéntesek. Ha nem adja meg a kötelező adatokat egy adott tevékenységgel kapcsolatban, akkor nem tud részt venni abban a tevékenységben.
Ahogyan a legtöbb honlap esetében, jelen honlap használatakor Az Itthome vagy Az Itthome által felhatalmazott külső fél bizonyos műszaki és átirányítási adatok gyűjthet össze számítógépéről a honlap és szolgáltatásainak használatának megvalósításához. Például naplózhatjuk a környezeti változókat, mint például a böngésző típusát, az operációs rendszert, a CPU sebességét és számítógépe IP-címét. Ezeket a környezeti változókat a Honlap és szolgáltatásainak használatának megvalósításához és nyomonkövetéséhez használjuk. Az Itthome ezen felül ezeket a környezetei változókat használja a honlap használati mintáinak mérésére is. Látogatói igényeink jobb megértéséhez alkalmanként egyeztetjük ezeket az adatok az ön személyes adataival. Az adatbázis hibáinak csökkentése, felhasználóink hitelesítése és rendszerünkkel történő visszaélések elkerülése érdekében alkalmanként külső feleknek felé kiegészítjük az ön által megadott személyes adatokat. Ha ez engedélyezett, akkor az ön által adott információt kiegészítjük külső felek adatbázisaiban tárolt demográfiai és egyéb adatokkal is (mint például kor vagy fényképészet iránti érdeklődés), hogy valószínűbbé tegyük, hogy az önnek küldött marketinganyagok jobban tetsszenek önnek. Információk megosztása szolgáltatókkal és ügynökökkel Az Itthome egy vagy több külső vállalatot használ fel áruink és szolgáltatásaink kiszámlázására. Legjobb ismereteink szerint ezek a vállalatok nem őrzik meg, osztják meg, tárolják vagy használják fel a személyes adatokat semmilyen más célra sem. A személyes adatokat megosztjuk néhány olyan vállalattal, akik a nevünkben biztosítanak szolgáltatásokat. Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyek számukra ezeknek a szolgáltatásoknak a biztosításához szükségesek. Minden olyan vállalattól, amelyekkel személyes adatokat osztunk meg, megköveteljük az adatok irányelveink szerinti védelmét, és ezen adatok felhasználását Az Itthome szolgáltatásainak biztosítására korlátozzuk. Nem adunk és nem biztosítunk semmilyen egyéb módon személyes adatokat más vállalatoknak saját termékeik vagy szolgáltatásaik marketingjéhez.

Személyes adatai felhasználása
Nem adjuk el, adjuk bérbe vagy osztjuk meg személyes adatait harmadik féllel az ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban leírt módon kívül. Az Itthome az ön adatait azért gyűjti, hogy rögzítse és támogassa részvételét az ön által választott tevékenységekben. Az Itthome vagy valamelyik megbízott partnere ezt az információt a következőre használja fel: • Pénzűgyi tranzakciói feldolgozása
• Rendelésének / Megújítási megerősítésének elküldése.
• Regisztrálja a műszaki ügyfélszolgálatnál a jogait (ha van ilyen) és egyéb elérhetővé tett előnyeit.
• Ügyfélszolgálati kérésekre, kérdésekre és kétségekre történő reagálás.
• Fiókja adminisztrálása.

• Kért termék és szolgáltatás információk elküldése az ön részére.
• Tájékoztatás Az Itthome és kiválasztott külső partnerek különleges ajánlatairól és szolgáltatásairól.
• Ön által megadott promóciók és ajánlatok adminisztrálása, és értesítés az eredményekről.
• Illegális tevékenységek és üzletszabályzatunk megszegésének kivizsgálása, megelőzése és megszüntetése.
• Megfelelés kutatási, illetve termék- és szolgáltatásfejlesztési igényeinknek, illetve honlapunk, szolgáltatásaink és ajánlataink javítása; illetve
• Élménye személyre szabása, beleértve önnek szóló ajánlataink és szolgáltatásaink célba juttatását.
Az általunk összegyűjtött információkat sütikben, naplófájlokban, átlátszó képekben és külső felek által nyújtott szolgáltatásokban tároljuk, hogy létre hozzuk kedvencei összegzését. Személyesen azonosítható adatait és/vagy tagsághasználati előzményeit hozzárendeljük az összegzéshez, hogy személyre szabott promóciókat és marketingajánlatokat tudjunk biztosítani, hogy javíthassuk a honlap önnek szóló tartalmát és/hogy meghatározhassuk az önnek leginkább tetsző tartalmat. Ezen felül fenntartjuk a jogot arra, hogy közzétegyük személyes adatait a törvény által előírt módon (pl. jogsértésnek, rendeletnek, végzésnek vagy Az Itthome jogi eljárásának való megfeleléshez), és ha úgy gondoljuk, hogy a közzététel szükséges jogaink védelme érdekében, a jogsértés elkerüléséhez, az ön vagy mások biztonságának védelméhez, egy visszaélés kivizsgálásához vagy egy kormányzati felkérésnek történő megfeleléshez. Közzétehetünk önnel kapcsolatos információt akkor is, ha úgy határozzuk meg, hogy ez a közzététel nemzetbiztonsági, végrehajtási, vagy más közérdekű okból szükséges.
Adattárolás
Adatait addig tároljuk, amíg fiókja aktív vagy amíg az szolgáltatásaink biztosításához szükséges. Ha törölni akarja fiókját vagy azt kéri, hogy ne használjuk tovább a szolgáltatásainkhoz az ön által megadott adatokat, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot emailen. Kérésére 30 napon belül válaszolunk. A szükséges mértékben tároljuk és használjuk fel adatait, hogy teljesíthessük jogi kötelezettségeinket, megoldhassuk a vitákat és érvényesíthessük megállapodásunkat.
Feliratkozás / Leiratkozás
Az Itthome e-mail frissítéseiről, hírleveiről és partner e-mailjeiról csak emailen iratkozhat le. Az ilyen kommunikációról való leiratkozás lehetősége általában elérhető a feliratkozás folyamán is. Az Itthome továbbra is felveszi önnel a kapcsolatot, amikor a Használati feltételek vagy a Feltöltői szerződési feltételek megváltoznak. Ezen felül a szolgáltatással kapcsolatos bejelentéseket is küldünk önnek, mint például regisztrációs e-mail a honlapon végzett tevékenységekkel kapcsolatos e-mailek és számlákkal kapcsolatos értesítések. Általában nem iratkozhat le ezekről az értesítésekről, amelyek nem promóciós jellegűek. Ha nem akarja fogadni ezeket, akkor lehetősége van fiókja inaktiválására
Személyes adatai védelme
Az ön által a honlap használatához megadott személyes adatokat különböző módokon védik.
• Fiókprofilja egy jelszóval és egy ön által választott egyedi ügyfélazonosítóval érhető el. Ezt a jelszót kódolták. Egy nehezen kitalálható, alfanumerikus jelszót kell választania, amelyet nem szabad megosztania senkivel.
• Személyes adatait és egy biztonságos szerveren tárolják, amelyhez csak Az Itthome kiválasztott alkalmazottai és alvállalkozói kapnak jelszavas hozzáférést. • Személyes adatait a Az Itthome felé történő továbbítás során kódolják.
• Amikor érzékeny adatokat ad meg (például hitelkártyája számát) regisztrációs vagy megrendelő űrlapunkon, akkor ezt az információt SSL technológiával kódoljuk. Erőfeszítéseket teszünk a hozzánk eljuttatott személyes adatok védelmére a továbbítás és tárolás során. Semmilyen tárolási vagy Internetes továbbítási eljárás sem lehet teljesen biztonságos. Habár üzletileg ésszerű erőfeszítéseket teszünk személyes adatai védelmére, nem tudjuk garantálni biztonságát. Ha kérdései vannak honlapunk biztonságával kapcsolatban, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot emailen.
Nyomkövetési technológiák
A honlap, böngészése közben automatikusan adatokat gyűjt, mint például internetszolgáltatója, böngészője típusa és verziója, a honlapunkon töltött átlagos idő, megtekintett oldalak, lekért információk, a számítógépnek az Internetre való kapcsolódásához használt IP-cím, illetve egyéb statisztikák. Ezeket az adatokat néha hálózati analízisnek vagy kattintási adatoknak is nevezik.
Mi és partnereink sütiket és címkéket használnak látogatásai, preferenciái és profiladatai nyomonkövetésére. • Egy süti egy kicsi, egyedi szövegfájl, amelyet a honlap küld számítógépére egy honlap meglátogatásakor. Használhatunk munkafolyamat sütiket használhatunk, amelyek törlődnek, amikor egy felhasználó bezárja böngészőjét, vagy használhatunk maradandó sütiket, amelyeket manuális törlésig a felhasználó számítógépén maradnak. A legtöbb böngésző vagy riasztást ad le a sütik használatáról vagy teljesen elutasítja a sütik használatát. Ha nem akarja, hogy sütiket telepítsünk böngészőjén keresztül, akkor beállíthatja úgy a sütijét, hogy elutasítsa a sütiket vagy értesítse arról, amikor egy honlap sütit akar elhelyezni számítógépén. A sütik elutasítása hatással lehet a honlap felhasználásának lehetőségére.
• Egy tevékenységcímke hasonlít a sütihez. A tevékenységcímke segítséget nyújt a honlap oldalainak azonosításában és nyomkövetésében, a honlap teljesítményének és minőségének mérésében, illetve a honlap tartalmának kezelésében. Ezen felül a tevékenységcímkéket használhatunk az e-mailekben is. Ez lehetővé teszi nekünk bizonyos kommunikációnk és marketingkampányok hatékonyságának mérését, például azzal, hogy megmutatja, hány e-mail nyitottak meg. Elektronikus nyomkövetési technológiákat alkalmaznak a honlap felhasználói élményének javítására, például lehetővé teszik, hogy bejelentkezve maradjon a honlapra. A sütikkel és pixelcímkékkel általános felhasználási és összesített statisztikai adatokat gyűjtünk össze, amelyekkel ön személyesen nem azonosítható. Viszont mi és a külső felek sütiket használunk preferenciáinak tárolására (beleértve a korlátozott személyes adatokat is), vagy hogy releváns tartalmat jelenítsünk meg az alapján, amit megtekint a honlapunkon.
Online közösség
Lehetővé tesszük önnek egy profil létrehozását, amivel blogokhoz és online közösségekhez férhet hozzá, hogy olyan információkat oszthasson meg, mint az üzenetek, fényképek és videók. Egy olyan publikus üzenőfalon vagy csevegőszobában megosztott minden információt, mint például a fórum (továbbiakban "Fórum"), az adott helyet felkereső minden személy elérhet. E-mail címét nem fogják automatikusan megosztani a fórumokon, kivéve ha módosítja az ezt lehetővé teszi alapértelmezett beállítást. E-mail címét ezt követően minden, a fórumot felkereső ember elérheti. Ezen felül minden olyan információt elérhet a fórum összes látogatója, amelyet beleírt a profiljába.
Ajánlóprogram e-mailek
Ha ajánlás szolgáltatásunkkal hívja fel egy barátja figyelmét honlapunkra, akkor elkérjük barátja nevét és emailcímét. Barátjának automatikusan elküldünk egy egyszeri emailt, amelyben meghívjuk őt honlapunk meglátogatására. Az Itthome ezt az információt kizárólag ennek az egyszeri e-mailnek az elküldésére és ajánlás programunk sikerének nyomon követésére használja fel.
Barátja emailen az Itthome-t kérheti ennek az információnak adatbázisunkból történő eltávolítását.

Gyermekek
Nem szándékozunk személyes adatokat kérni vagy gyűjteni bárkiről, aki 18 évnél fiatalabb. Ha ön 18 évnél fiatalabb, akkor ne adja meg adatait ezen a honlapon és ne vegye igénybe szolgáltatásait. Ha ön szerint az ön 18 évnél fiatalabb gyermeke személyes adatokat adott meg, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot a e-mail címen az adatok eltávolításához.